İdari Personel

           

Bayram ATAK Enstitü Sekreteri 2233
Elif YÜCE BADEM Bilgisayar İşletmeni 2207
Hasan Emre KERMEN Memur   2142
Ayhan BERBER Hizmetli   2206
Mehmet Onur BAHÇE Memur 
2231
Recep ÇALIŞ Bilgisayar İşletmeni 2141