Başvuru Tarihleri

    Başlangıç         Bitiş 
 05 Şubat 2023   09 Şubat 2023

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Yatay geçiş başvurusunda bulunan yüksek lisans öğrencilerinin değerlendirilmesinde öğrencinin bulunduğu programdaki ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren “not dökümü” esas alınır.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI VE İSTENİLEN EVRAKLAR

BAŞVURU ŞARTLARI

İSTENİLEN BELGELER

 1. Genel not ortalaması yüksek lisans programı için en az 70, doktora programı için en az 80 olması,
 2. Devamsızlık sebebi de dahil herhangi bir dersten başarısız olmaması,
 3. Disiplin cezası almamış olması,
 4. Yatay geçiş için başvuru yaptığı ilgili programın öğrenci kabul şartlarını sağlaması gerekir.

 

 1. Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi (Enstitü internet sayfasından indirilebilir)
 2. Yüksek lisans için Lisans diploması veya mezuniyet belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için tercüme edilmiş)  ve e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi.
 3. ALES belgesi sureti (Yabancı uyruklu adaylar hariç)
 4. Lisansüstü Öğrenci Belgesi ve Not Döküm Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için tercüme edilmiş)
 5. Disiplin cezası almadığına dair belge
 6. Pasaport veya Öğrenim meşru hatlı giriş vizeli pasaport örneği (Yabancı uyruklu adaylar için)
 7. Türkçe yeterlik belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için)

 

Başvurular Belirtilen Tarihlerde Online Yapılacaktır : ONLINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ