Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Tezli

Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Doktora

Fen Bilgisi Eğitimi Bilimdalı

Fen Bilgisi Eğitimi Bilimdalı Doktora

Matematik Eğitimi Bilim Dalı

Kimya Anabilim Dalı

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı Tezli

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Tezli

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Doktora

Fizik Anabilim Dalı

Biyoloji Anabilim Dalı 

Matematik Anabilim Dalı

Makine Müh. ABD

Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Tezsiz 

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz

Öğretim Teknolojileri Bilim Dalı Tezsiz