Doktora

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Matematik

Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları 

Tezli Yüksek Lisans

Fen Bilgisi Eğitimi

Matematik Eğitimi

Biyoloji 

Fizik 

Matematik

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 

Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları

Biyoteknoloji

Kimya

Makine Mühendisliği 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Tezsiz Yüksek Lisans

Öğretim Teknolojileri 

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları

İş Sağlığı ve Güvenliği