TARİHÇE

 

    17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yüksek Öğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ un Ek 70. Maddesi ile kurulan Amasya Üniversitesi kuruluş yasasında yer alarak Fen Bilimleri Enstitüsü adıyla kurulmuştur.

     Enstitümüz 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında, İlköğretim Anabilim Dalı bünyesinde açılan Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı’nda 14 normal öğrenci, 1 Özel Öğrenci olmak üzere toplam 15 öğrenci ile lisansüstü eğitime başlamıştır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında, İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı ve Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Fizik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Matematik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında, Fizik Anabilim Dalı Doktora programı, Biyoloji Anabilim Dalı Doktora programı, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı, Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı Güz yarıyılında Biyoteknoloji Anabilim Dalı Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı Disiplinlerarası Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı Disiplinlerarası Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı Öğretim Teknolojileri Disiplinlerarası Uzaktan Öğretim  Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı Güz yarıyılında Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Matematik Anabilim Dalı Doktora Programı açılmış olup, Ocak 2019 tarihi itibariyle 18 lisansüstü programda, 267 Tezi Yüksek Lisans, 122 Tezsiz Yüksek Lisans ve 11 Doktora Öğrencisi olmak üzere toplam 400 öğrenci ile lisansüstü eğitime devam etmektedir.

 

     Düşünen, üreten, kendi geleceğini kurabilen ve ülke yararına bilgi birikimini sunmak isteyen    gençlerimizi aramızda görmek en büyük istek ve arzumuzdur.