Doç. Dr. Ümit YILDIRIM (Müdür)

Doç. Dr. Timur DÜZENLİ (Müdür Yrd.)

Dr.Öğr. Üyesi Duygu YILDIRIM YILMAZ (Müdür Yrd.)

Prof. Dr.  Vahit KONAR (Biyoloji ABD Başkanı-Üye)

Doç. Dr. Feray UĞUR ERDOĞMUŞ (Bilg.ve Öğ.Tek.ABD Başkanı-Üye)

Prof. Dr. Hasan TANAK (Fizik ABD Başkanı-Üye)

Prof. Dr. Arif AYAR (Biyoteknoloji ABD Başkanı-Üye)

Prof. Dr. Öznur KULAK (Matematik ABD Başkanı-Üye)

Prof. Dr. Levent UĞUR  (Teknoloji ve İnov. Yönt.ABD Başkanı-Üye)

Prof. Dr. Ünal KURT (Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları ABD Başkanı Üye)

Prof. Dr. Keziban ORBAY (Mat.ve Fen Bilimleri Eğit.ABD Başkanı -Üye)

Prof. Dr. Melek GÜL ( Kimya  ABD Başkanı-Üye)

Prof. Dr. Levent UĞUR ( Makine Mühendisliği ABD Başkanı-Üye )

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YURTÇU (İş Sağlığı ve Güvenliği ABD Başkanı Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Merve ŞEN KURT(Elektrik Elektronik Mühendisliği ABD Başkanı)

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı (Doç. Dr. Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU)

Şehir Planlama Anabilim Dalı (Doç. Dr. Okan Murat DEDE)