Doç. Dr. Ümit YILDIRIM (Müdür)

Prof. Dr.  D.Duygu KILIÇ (Biyoloji ABD Başkanı-Üye)

Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN (Bilg.ve Öğ.Tek.ABD Başkanı-Üye)

Prof. Dr. Hasan TANAK (Fizik ABD Başkanı-Üye)

Prof. Dr. Tuba YILDIRIM (Biyoteknoloji ABD Başkanı-Üye)

Prof. Dr. Ergül TÜRKMEN (Matematik ABD Başkanı-Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÜNAL (Teknoloji ve İnov. Yönt.ABD Başkanı-Üye)

Doç. Dr. Ünal KURT (Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları ABD Başkanı Üye)

Doç. Dr. Mehmet TOY (Mat.ve Fen Bilimleri Eğit.ABD Başkanı -Üye)

Doç. Dr. Serkan DEMİRCİ( Kimya  ABD Başkanı-Üye)

Doç. Dr. Mehmet Burak BİLGİN( Makine Mühendisliği ABD Başkanı-Üye )

Doç. Dr. Ünal KURT (İş Sağlığı ve Güvenliği ABD Başkanı Üye)