Journal Of Amasya Universty

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “JAUIST: Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology/Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Teknoloji Dergisi” bilim insanlarının akademik ve bilimsel  makalelerini yayımlamak amacıyla yayım hayatına başlamıştır. JAUIST, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez İngilizce ve Türkçe özetle yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, Fen bilimleri, Mühendislik bilimleri, Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi alanlarında yapılan özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri bu alanlara kaliteli bir katkı oluşturmak amacıyla İngilizce olarak yayımlayan bilimsel hakemli bir dergidir.

Dergimizde yayımlanabilecek makalelerin kapsamı:

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
 • Biyoloji
 • Biyoteknoloji
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • Fen Bilgisi Eğitimi
 • Fizik
 • Kimya
 • Makine Mühendisliği
 • Matematik
 • Matematik Eğitimi
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları

Dergipark platformunda yer alan dergimizin ilk sayısı yayımlanmıştır. Derginin bu ilk sayısında ikisi yurtdışı olmak üzere altı farklı eğitim kurumundan toplam dokuz yazara ait altı makale bulunmaktadır.  Dergimizin kurulması ve bu ilk sayıya katkı sunan editor, yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz. Aralık 2020 tarihinde yayımlanacak olan Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology’nin 2. sayısı için makale kabulü devam etmektedir.

Makale Gönderimi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jauist