Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 tarih ve 32771 sayılı yazısı ile YÖK Yürütme Kurulu 13.05.2020 tarihli toplantısında; Lisansüstü Tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri kitap ve her türlü yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırılmıştır.

    Buna istinaden ilgili öğrencilerimizin 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ORCID numarası almaları gerekmektedir.